Oficjalny dystrybutor firmy Friedrich Münch GmbH + Co KG Niroflex

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jestem ja, czyli Damian Dudek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Dudek - '' VESTI '' w Tychowie Starym nr 143 (27-220 Mirzec). Dane identyfikacyjne: NIP: 6642004965, REGON: 260189243. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

2. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzam Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe lub pytanie.

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe lub pytanie; budowaniu pozytywnych relacji z Tobą jako potencjalnym klientem.

4. Komu przekazuję Twoje dane:

Twoje dane przekazuję dostawcy usługi hostingu, z którego korzystam przy prowadzeniu strony internetowej oraz przesyłania poczty elektronicznej.

5. Nie przekazuję Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Jak długo przechowuję Twoje dane?

Twoje dane przechowuję przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe lub pytanie oraz prowadzenia korespondencji z nim związanej, jednak nie dłużej niż 2 lata albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu uzasadnionego Twoją szczególną sytuacją.

7. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

8. Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, ponieważ przetwarzam Twoje dane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

9. Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się ze mną – udzielę odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiem na zgłoszone zastrzeżenia. Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

10. Czy musisz mi podać swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie udzielę odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe lub pytanie.

11. W jaki sposób dbam o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo. Moja strona internetowa używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania danych podanych przez Ciebie w formularzach. Zapewnia to ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia ich przechwycenie przez nieupoważnione osoby lub systemy.

12. Twoje dane nie będą wykorzystywane przeze mnie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.Skontaktuj się z nami jeśli masz
jakieś pytania

(+48) 41 242 10 43 biuro@vesti.com.pl